Instrument complex pentru gestionarea centralizată a riscurilor, a măsurilor de securitate și a costurilor asociate acestora.


Planificarea și controlul costurilor
Gestionarea incidentelor de securitate
Managementul unitar al evaluării riscului la securitatea fizică
Imaginea actualizată a nivelului de risc din obiectivele organizației

Avantaje

• Managementul unitar riscurilor la securitatea fizică

• Centralizarea și Planificarea unitară a măsurilor de securitate și urmărirea implementării acestora

• Managementul unificat al rapoartelor de evaluare a riscului la securitatea fizică, al grilelor de evaluare și al anexelor

• Generarea planului de implementare a măsurilor propuse prin RERSF

• Centralizarea măsurilor, Prelucrarea măsurilor

• Generare și urmarire plan de implementare

• Urmărirea și optimizarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat

Funcționalități

• Controlul și optimizarea costurilor induse de implementarea măsurilor de securitate

• Planificarea unitară a măsurilor de securitate și urmărirea implementării acestora

• Vedere de anasamblu al nivelului de risc din obiectivele monitorizate, a măsurilor şi mecanismelor de securitate implementate

• Evitarea penalizarilor; avertizare la lipsa sau la expirarea termenelor de valabilitate a analizelor

• Managementul unificat al rapoartelor de evaluare a riscului la securitatea fizică, al grilelor de evaluare și al anexelor

• Monitorizarea incidentelor din obiective si avertizarea la alterarea nivelului de risc

• Informații actuale pentru un management eficient al securității fizice

© S.C. ONEST SOLUTIONS S.R.L.

Website:  www.matrisk.ro
www.onestsolutions.ro

E-mail:  office@onestsolutions.ro

Telefon fix: (+40) 21.252.76.65

Telefon mobil: (+40) 751.085.990